+  Krissamtal 

I samband med en kris upplever många att det är bra att samtala med någon som står en bit ifrån händelsen. Samtalen
kan leda till en möjlighet att bearbeta något mycket svårt och kunna gå vidare i livet.

Det kan röra sig om separation från en relation, plötsligt dödsfall, att ha blivit utsatt för våld eller annat övergrepp,
mobbningsituation etc. 

+  Coachning 

Coachning innebär bl a att hjälpa/stödja någon ofta i en t ex besvärlig arbetssituation. Det kan handla om svårigheter som
man kan ha som chef med gränsättning, att orka/våga säga ifrån, hitta en bra fördelning mellan arbete-fritid-sömn.
Man kan här tala om arbetsledarstöd som ofta nödvändigt i en känslomässigt utsatt situation som det ofta innebär i att
vara chef. 

+  Handledning 

Handledningsbehovet är stort skärskilt bland vårdpersonal. Jag arbetar med patienthandledning vad gäller både mera regelrätt psykoterapi men även punktinsatsernär skärskilt svåra vård situationer uppstått, både i personalgruppen eller sådant som har med patienter att göra. 

+  Utbildning 

Ofta förekommer ett stort vidareutbildningsbehov på arbetsplatser inom vården. Jag har stor erfarenhet av utbildningsinsatser
av skiftande slag. Den senaste tiden har jag föreläst om Mentaliserings baserad behandling och varit behjälplig vid behandlingsupplägg.