Owe Larsols heter jag och min mottagning finns på Skeppsbron 10 Gamla Stan, Stockholm och kommer här att presentera 
mig själv och min verksamhet. I Dalarna 2 mil söder om Mora kommer jag att kunna ta emot klienter.

Människor söker mig med varierade problematik, allt ifrån livskriser och s.k. traumatiska kriser (övergrepp både fysiska och
sexuella, mobbning, sjukdom i familjen, oväntade dödsfall) till svårare personlighets problematik. Människor som upplever
svårigheter och får problem med att hantera sin aggressivitet har jag arbetat mycket med. Ibland kan problemen handla om
att man inte riktigt vet vad man vill med livet eller att livet saknar mening och mål. Ibland kan det handla om att vilja lära känna
sig bättre och hitta en stabilare grund att stå på i tillvaron. 

Arbetet inom den offentliga psykiatrin med människor som t ex medicinerar för någon psykiatrisk
diagnos och samtidigt behövt stödsamtal har gett mig stor erfarenhet av den typen av problematik.

Min grundsyn är psykodynamisk. Jag använder mig av de psykoanalytiska metoder som utvecklats
under de senaste åren och har fokuserat på metoder som riktar sig mot svårare
personlighetsproblematik. Anknytnings/mentaliseringsteori har då varit grunden för ett sådant
psykoterapeutiskt nytänkande hos mig. 

Jag vänder mig inte bara till personer som önskar samtalsbehandling utan också till
verksamheter som t ex önskar handledning och utbildningsinsatser av olika slag. 

Under åren som gått har handledning varit en stor del av arbetet. Detta gäller både direkta
personalfrågor som t ex olika problem som kan uppstå i en personalgrupp och handledning
kring patienter/klienter. 

Utbildningsfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Som vårdpedagog har jag stor
erfarenhet att undervisa inom olika områden som t.ex. utvecklingspsykologi,
olika psykologiska/psykiatriska behandlingsmetoder, vårdplanering
och organisationupplägg.