De senaste 30 åren har jag arbetat inom Landtingspsykiatrin som legitimerad sjuksköterska med specialstutbildning
psykiatri. Efter att ha arbetat några år som vårdlärare började jag studera till psykoterapeut och har en sådan legitimation.

Jag har nu senaste 10 åren kombinerat arbetet inom Stockholms Läns Landsting med privat psykoterapiverksamhet som jag
nu planeraratt övergå till på heltid.

Under åren inom landstinget har jag alltid arbetat både med klientarbete och vårdutveckling och har stor erfarenhet av detta.


Jag har senaste åren arbetat mycket med MBT (Mentaliseringa baserad behandling) och har erfarenhet av denna metod
vid många tillstånd och psykologiska svårigheter. MBT bygger bl a på teorier om mentalisering, det vill säga, förmågan att i 
reflektera och tänka och känna omkring sina egna och andras mentala tillstånd och föreställningar. 

TFP (Tranference Focused Psychtherapy) är en annan riktad psykoterapiform, som jag är utbildad i och som huvudsakligen
till människor med Borderlineproblematik.  

Jag har under åren handlett vårdpersonal på ett flertal ställen. Punkthandledning på vårdcentraler och en lång period på ett
Kriscentrum i centrala Stockholm, på både allmänpsykiatriska och psykosvårdavdelningar och just nu på behandlingshem för
ungdomar.