En enklare form av utvärdering av samtalskontakten kommer att ske efter avslutad behandling. Det är utformat som självskattningsformulär.